I’m Fit Squash Challenge

Rozgrywki ISC odbywają się cyklu miesięcznym od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.
Celem rozgrywek jest propagowanie squasha, odzwierciedlenie poziomu graczy sklasyfikowanych w rankingu.
Każdy może wziąć udział w rozgrywkach bez względu na płeć, wiek, narodowość i miejsce zamieszkania.
Rywalizujemy w grupach, zgodnie z ilością zgłoszonych graczy.

Zgłoszenia

  • Zawodnik zgłasza się do każdej rozgrywki osobno.
  • Zgłoszenia przez system Best of 5 lub w recepcji klubu.

Zgłoszenie musi zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Nr kontaktowy
  • Adres mailowy
  • Wskazanie miesiąca, w którym zawodnik chce wystartować (brak wskazania miesiąca powoduje dopisanie gracza do najbliższej rozgrywanej kolejki)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w czwartek poprzedzający rozgrywki, o godzinie 23.00. Po tym terminie osoby zgłaszające się nie będą dopuszczane do rozgrywek danej kolejki.

  • Opłata startowa wynosi 50 zł.
  • Opłatę należy wnosić w recepcji klubu.
  • Osoba, która zgłosiła się do rozgrywek i nie wycofała zgłoszenia do zamknięcia listy zgłoszeń jest zobowiązana wnieść opłatę startową bez względu na ostateczny udział w turnieju.