Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) KLUB I’MFIT W ŁODZI informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum SPA sp. z o. o., ul. Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000003584 (dalej jako: „Wrocławskie Centrum SPA”).
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych Wrocławskiego Centrum SPA.
 3. W obiekcie stosowany jest monitoring wizyjny. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a prawnie usprawiedliwionym celem Administratora jest ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą zaufane, zewnętrzne podmioty tj: Biuro Rachunkowe, Kancelaria Prawna i operatorzy pocztowi.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi.
 9. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie mu informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 10. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych; bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego lub monitoringu.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pani rzecz wybranej usługi.
 14. W każdej chwili może Pan/Pani się skontaktować z administratorem danych osobowych przetwarzanych przez: Klub I’MFIT Wrocławskie Centrum SPA w Łodzi pod adresem e-mail: kontakt@imfit.pl i nr telefonu 42 663 96 66 lub pisemnie na adres I’MFIT Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10; 90-051 Łódź